Sveano otvorene prostorije Rukometne Akademije Izvia

 

 

U subotu, 15.10.2011. sveano su otvorene nove suvremeno opremljene prostorije Rukometne akademije Izvia. Sveanom otvorenju nazoilo je veliki broj uzvanika iz svih oblasti drutvenog ivota.

Nove prostorije Akademije prostiru se na povrini od 800 m2, a sadrajno imaju tri vienamjenske u potpunosti opremljene uionice, uredske prostorije te prostorije za sastanke. Obzirom da Rukometna akademija okuplja vie od 300 djece polaznika uvjereni smo da e i u budunosti  biti sjedite mnogobrojnih edukativnih, drutvenih i znanstvenih sadraja.

Pored sveanosti otvaranja, u novim prostorijama bila je upriliena press konferencija na kojoj je predstavljeno deveto izdanje asopisa ''Akadem-i-ja'', koje izlazi dva puta godinje.

Nadamo se da e mnoge institucije, lokalne i regionalne, prepoznati vanost novih prostorija i biti spremni na suradnju i pomo Akademiji i mladim polaznicima koji e svakodnevno cirkulirati ovim prostorijama.

HRK IZVIA - Gradska portska dvorana - Stjepana Radia bb, 88320 Ljubuki